Радна група 10 размотрила и подржала Извештај ЕУ

 

Радна група НКЕУ за поглавље 10 (информационо друштво и медији) је 27 јуна 2019. разматрала и донеле закључке о потребним мерама да би се убрзале активности на реализацији задатака који проистичу из Извештаја ЕУ о стању припрема у Србији.

 

 

Констатовано је да су тачне све оцене о стању припрема, да је лоше што се те оцене понављају из претходног Извештаја и да је надлежним органима потребно упутити одговарајуће препоруке.

Народној скупштини и Влади Републике Србије и надлежним министарствима треба указати да треба хитно усагласити (хармонизовати) правни оквир у области електронских комуникација са правним оквиром ЕУ из 2009 године, обезбедити финансијску и оперативну независност регулаторних тела, олакшати приступ оператера телекомуникационој инфраструктури и предузети низ других предложених мера.

Стање је лоше јер о појединим од поменутих питања постоје опречни интереси и зато се очекује интервенција Владе.

Радна група ће наставити да прати реализацију препорука из Извештаја ЕУ и спремна је да надлежним органима понуди и стручну сарадњу.