Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије, Удружење за електронске комуникације и информационо друштво организују у понедељак 15 марта 2021. од 11:00 – 13:00 часова онлајн вебинар

 

Прописи и увођење електронске фактуре

 

 

Кључне теме:

  • Колико су Нацрт закона о е-фактури и Закон о електронском документу усаглашени?
  • Јесу ли е-фактуре електронски документи?
  • Шта чека информационе посреднике и која је њихова улога?
  • Која питања захтевају прецизније регулисање електронског фактурисања?

 

Модератор:

  • Ђорђе Цветковић, Друштво за информатику Србије

 

Уводничари:

  • представник Министарства за финансије
  • представник Министарства за трговину, туризам и телекомуникације
  • представник Института за стандардизацију
  • Oливера Болта, платформа Дигитална фактура

 

Линк за приступ: Meet – ync-xkzz-rrx (google.com)

У припреми за разговор погледајте: