Друштво за информатику Србије и Удружење за електронске комуникације и информационо друштво Привредне коморе Србије организују у уторак 15. октобра 2019. у 13:00 часова

 

ТРИБИНУ
Примена стандарда у области информационих технологија

 

 

Уводничари:

 • доц. др Милош Милић, Факултет организационих наука
 • Снежана Лилић, Институт за стандардизацију Србије
 • Иван Бабић, Институт за стандардизацију Србије

 

Модератор:

 • проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, Друштво за информатику Србије

 

Скуп се одржава у Привредној комори Србије, Београд, Ресавска 13, сала 3

 


Резиме
ТРИБИНЕ О ПРИМЕНИ СТАНДАРДА
У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

одржане 15.10.2019. године, у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15 у Београду

Имајући у виду експанзију дигитализације и развој ИТ индустрије у Србији и свету, као и динамику развоја ИТ стандарда који је прате, а узевши у обзир и чињеницу да је држава уочила значај ИТ индустрије и започела низ акција подршке овој грани привредне делатности, Друштво за информатику Србије, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовало је трибину о примени стандарда у области информационих технологија.

ЦИЉ ОДРЖАВАЊА ТРИБИНЕ:

 • Подићи свест свих актера о потреби увођења стандарда у домаћи ИТ сектор
 • Указати на проблеме на том путу и могуће правце њиховог превазилажења

Трибини је присуствовало око 20 учесника, представника ИТ индустрије и ИТ сектора у државним органима и јавним предузећима, као и чланова Друштва за информатику Србије. Један број пријављених учесника је изостао због познатих проблема у јавном саобраћају.

Уводна излагања су имали:

 • доц. др Милош Милић, Факултет организационих наука
 • Снежана Лилић, Институт за стандардизацију Србије
 • Иван Бабић, Институт за стандардизацију Србије

Модератор Трибине је била проф. др Драгана Бечејски-Вујаклија, Друштвo за информатику Србије.

У наставку је резиме уводних излагања и дискусије учесника.

Кључне констатације и предлози за интензивирање коришћења
ИТ стандарда

 1. ПРОБЛЕМИ У КОРИШЋЕЊУ ИТ СТАНДАРДА У ПРАКСИ
 • Недовољно познавање стандарда од стране ИТ индустрије, нарочито корисника ИТ у државним органима и домаћој привреди.
 • Праћење брзих промена броја и садржаја ИТ стандарда на међународном нивоу.
 • Непостојање посебног министарства које би обједињено бринуло о интересима информационог друштва, информационој безбедности и потребама развоја ИТ индустрије.
 • Проблеми на страни Института за стандардизацију Србије:
  • Слаб одзив ИТ експерата за учешће у раду комисија за доношење СРПС стандарда.
   Последица: комисије са хетерогеним предметом рада (пример: И224 – идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ).
  • Сврсисходност превођења стандарда на српски језик, с обзиром на њихову брзу измену и време потребно за превод, уједначавање терминологије и проглашење.
  • Финансирање учешћа наших представника у међународним организацијама за стандардизацију.

2. ПРЕДЛОЗИ ЗА ИНТЕНЗИВИРАЊЕ ПРИМЕНЕ ИТ СТАНДАРДА

 • Подизање нивоа знања о самим стандардима и предностима њихове примене код свих актера – од менаџера до програмера и корисника, кроз широко доступне информације на сајтовима, скуповима струковних удружења и организација, у стручним часописима и на семинарима.
 • Регулисање обавезе примене стандарда у законским и подзаконским актима, као и на тендерима.
 • Подршка државе за финансирање активности на преводу и популаризацији најзначајнијих ИТ стандарда, као и учешћу наших представника на скуповима међународних организација за стандардизацију.
 • Усаглашавање програма производа и услуга домаће ИТ индустрије са међународним ИТ стандардима:
  • развој оригиналних нових производа по стандардима,
  • тежиште на софистицираним ИТ услугама,
  • подизање нивоа образовања менаџмента у области ИТ стандардизације,
  • стандардизација пословних и развојних процеса,
  • сертификовање за одговајуће стандарде квалитета.
 • Подизање нивоа одговорности оцењивача у сертификационим телима.

3. ПОСЛОВНИ ДОБИЦИ ОД КОРИШЋЕЊА СТАНДАРДА

 • За произвођаче софтвера
  • Приступ тржишту које користи ИТ стандарде
  • Повећање конкурентности и пласмана
  • Мање утрошеног времена на измене и отклањање дефеката у софтверу
 • За пружаоце ИТ-базираних услуга
  • Повећање конкурентности на тржишту,
  • Ефикасније и ефективније пословање.
 • За кориснике
  • Дугорочна стабилност сарадње: осигуран исти квалитет развоја софтвера у више пројеката, без обзира на промене тима или врсту пројеката.
 • За државу
  • Бржа дигитализација и увођење индустрије 4.0 – шанса за модернизацију домаће индустрије.

Осим учесницима Трибине, Резиме ће бити достављен Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Министарству привреде, Министарству за трговину, туризам, телекомуникације и информационо друштво, Министарству за науку, просвету и технолошки развој, Канцеларији за ИТ и еУправу. Такође, Резиме ће се објавити на сајту ДИС