Društvo za informatiku Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije organizuju u četvrtak 20. juna 2019. u 12:00 časova

Okrugli sto
Kako novi školski programi doprinose razvoju preduzetničkog duha
i inicijativnosti kod mladih generacija?

Pozvani su da učestvuju:

 • dr Gabrijela Grujić, Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj
 • Vladan Atanasijević, „ComTrade“ i predsednik UO DIS
 • Bojana Satarić, nastavnik i član Prosvetnog saveta Srbije
 • Zoja Kukić, Start IT
 • Nada Stevanović, nastavnica, Arilje
 • Nebojša Atanacković, Unija poslodavaca Srbije
 • Đorđe Cvetković, „Plativoo“
 • Bojan Milenković, Naučno-tehnološki park Beograd
 • dr Nebojša Vasiljević, fondacija „Petlja“
 • Saša Klopanović, „Mainflux“
 • mr. Spira Matić, „SDD ITG“
 • Srđan Milosavljević, „ENEL PS“
 • Jasna Ristić, ETŠ Nikola Tesla

Voditelji:

 • Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
 • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Skup se održava u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 15, sala 2

 


REZIME SA SKUPA

Unapređuje se obrazovanje iz preduzetništva

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 20. juna 2019. godine okrugli sto „Kako novi školski programi doprinose razvoju preduzetničkog duha i inicijativnosti kod mladih generacija”.

Cilj je bio da se sagleda stanje, razmene iskustva i predlože mere radi daljeg unapređivanja preduzetništva mladih.

Uvodna izlaganja i svoja iskustva su izneli:

 • Bojana Satarić,
  nastavnica i član Nacionalnog prosvetnog saveta Srbije,
 • nastavnica Nada Stevanović iz Arilja,
 • nastavnica Jasna Ristić iz ETŠ „Nikola Tesla“,
 • nastavnik Milan Njegomir iz Školskog centra „Nikola Tesla“ u Vršcu.

Takođe, uvodna izlaganja su imali:

 • Vladan Atanasijević iz ComTrade i predsednik UO DIS,
 • Zoja Kukić iz Start IT,
 • Srđan Milosavljević iz ENEL PS,
 • Đorđe Cvetković iz Plativoo,
 • Bojan Milenković iz NT Parka Zvezdara,
 • dr Nebojša Vasiljević direktor fondacije Petlja
 • Biljana Marić savetnica Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na početku skupa je rečeno da se u javnosti i najvećem delu privrede smatra da se zbog nedostatka u obrazovanju iz oblasti preduzetništva, pokazuje mali interes za razvoj novih proizvoda i usluga, malo je inovacija i niska je poslovna agilnost.

Predstavnici obrazovnog sistema su ukazali da je reforma obrazovanja upravo stavila akcent na razvoj sposobnosti mladih za preduzetništvo. Izneta su pozitivna iskustva iz nastave i rada učeničkih kompanija u Arilju, Vršcu, Beogradu i drugim mestima, a što pokazuje sve bolje rezultate i iskustva u razvoju preduzetništva. Sticanju preduzetničkih kompetencija i razvoju preduzetništva kod učenika doprinosi dualno obrazovanje kao i Pravilnik o Učeničkim zadrugama.

U uvodnim izlaganjima i diskusijama ukazano je da:

 • Naši stručnjaci imaju dobra teorijska znanja ali im nedostaju biznis znanja;
 • Nastavnicima nedostaje stručna obuka i razvijanje njihovih preduzetničkih kompetencija;
 • Treba bolje definisati pojam preduzetništva u obrazovnom procesu i razdvojiti pojmove kako se vodi biznis, a kako se razvija inovativni duh kod mladih;
 • Učeničke kompanije uključiti u redovnu nastavu, a ne samo kao vannastavne aktivnosti;
 • Sadržaji iz preduzetništva nedostaju kod nastavnih predmeta i u razrednoj nastavi;
 • Treba istražiti koje veštine najviše nedostaju i ugraditi ih u nastavne programe;
 • Treba koristiti fondove EU u istraživanju stanja i unapređivanju nastave preduzetništva;
 • NT Park Zvezdara je razvio metodologiju rada sa start ap kompanijama kojom se mladima pomaže da razvijaju sposobnost preduzetništva;
 • Predlaže se Privrednoj komori Srbije da populariše saradnju privrede i škola u cilju razvoja preduzetništva.

Na kraju skupa je konstatovano da je ovo bila dragocena razmena iskustava, da su rezultati veći nego što se u javnosti zna, a naročito među preduzetnicima, da se reforma obrazovanja što se tiče preduzetništva dobro odvija, da nastavne programe treba stalno usavršavati i da je potrebna stalna razmena iskustava i još šira saradnja škola i privrede.

Privreda je pozvana da uključi svoje resurse u sistem dualnog obrazovanja.

Rezime sa skupa će se objaviti na sajtovima DIS i PKS i dostaviti Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.