Друштво за информатику Србије, Привредна комора Србије и Удружење за електронске комуникације и информационо друштво Привредне коморе Србије организују у четвртак 20. јуна 2019. у 12:00 часова

Округли сто
Како нови школски програми доприносе развоју предузетничког духа
и иницијативности код младих генерација?

Позвани су да учествују:

 • др Габријела Грујић, Министарство за просвету, науку и технолошки развој
 • Владан Атанасијевић, “ComTrade” и председник УО ДИС
 • Бојана Сатарић, наставник и члан Просветног савета Србије
 • Зоја Кукић, Старт ИТ
 • Нада Стевановић, наставница, Ариље
 • Небојша Атанацковић, Унија послодаваца Србије
 • Ђорђе Цветковић, „Плативоо“
 • Бојан Миленковић, Научно-технолошки парк Београд
 • др Небојша Васиљевић, фондација „Петља“
 • Саша Клопановић, „Mainflux“
 • мр. Спира Матић, “SDD ITG”
 • Срђан Милосављевић, “ENEL PS”
 • Јасна Ристић, ЕТШ Никола Тесла

Водитељи:

 • Јелена Јовановић, Привредна комора Србије
 • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Скуп се одржава у Привредној комори Србије, Београд, Ресавска 15, сала 2

 


РЕЗИМЕ СА СКУПА

Унапређује се образовање из предузетништва

Друштво за информатику Србије и Привредна комора Србије организовали су 20. јуна 2019. године округли сто „Како нови школски програми доприносе развоју предузетничког духа и иницијативности код младих генерација”.

Циљ је био да се сагледа стање, размене искуства и предложе мере ради даљег унапређивања предузетништва младих.

Уводна излагања и своја искуства су изнели:

 • Бојана Сатарић,
  наставница и члан Националног просветног савета Србије,
 • наставница Нада Стевановић из Ариља,
 • наставница Јасна Ристић из ЕТШ „Никола Тесла“,
 • наставник Милан Његомир из Школског центра „Никола Тесла“ у Вршцу.

Такође, уводна излагања су имали:

 • Владан Атанасијевић из ComTrade и председник УО ДИС,
 • Зоја Kукић из Старт ИТ,
 • Срђан Милосављевић из ЕНЕЛ ПС,
 • Ђорђе Цветковић из Плативоо,
 • Бојан Миленковић из НТ Парка Звездара,
 • др Небојша Васиљевић директор фондације Петља
 • Биљана Марић саветница Министра просвете, науке и технолошког развоја.

На почетку скупа је речено да се у јавности и највећем делу привреде сматра да се због недостатка у образовању из области предузетништва, показује мали интерес за развој нових производа и услуга, мало је иновација и ниска је пословна агилност.

Представници образовног система су указали да је реформа образовања управо ставила акцент на развој способности младих за предузетништво. Изнета су позитивна искуства из наставе и рада ученичких компанија у Ариљу, Вршцу, Београду и другим местима, а што показује све боље резултате и искуства у развоју предузетништва. Стицању предузетничких компетенција и развоју предузетништва код ученика доприноси дуално образовање као и Правилник о Ученичким задругама.

У уводним излагањима и дискусијама указано је да:

 • Наши стручњаци имају добра теоријска знања али им недостају бизнис знања;
 • Наставницима недостаје стручна обука и развијање њихових предузетничких компетенција;
 • Треба боље дефинисати појам предузетништва у образовном процесу и раздвојити појмове како се води бизнис, а како се развија иновативни дух код младих;
 • Ученичке компаније укључити у редовну наставу, а не само као ваннаставне активности;
 • Садржаји из предузетништва недостају код наставних предмета и у разредној настави;
 • Треба истражити које вештине највише недостају и уградити их у наставне програме;
 • Треба користити фондове ЕУ у истраживању стања и унапређивању наставе предузетништва;
 • НТ Парк Звездара је развио методологију рада са старт ап компанијама којом се младима помаже да развијају способност предузетништва;
 • Предлаже се Привредној комори Србије да популарише сарадњу привреде и школа у циљу развоја предузетништва.

На крају скупа је констатовано да је ово била драгоцена размена искустава, да су резултати већи него што се у јавности зна, а нарочито међу предузетницима, да се реформа образовања што се тиче предузетништва добро одвија, да наставне програме треба стално усавршавати и да је потребна стална размена искустава и још шира сарадња школа и привреде.

Привреда је позвана да укључи своје ресурсе у систем дуалног образовања.

Резиме са скупа ће се објавити на сајтовима ДИС и ПKС и доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.