Одржана VIII седница Радне групе НКЕУ за поглавље 10
(Информационо друштво и медији)

 

Осма седница Радне групе Националног конвента за Европску унију за поглавље 10 (информационо друштво и медији) одржана је у Београду 14. децембра 2017.

 

Наташа Драгојловић генерална секретарка Националног конвента за Европску унију на почетку седнице поздравила је учеснике.

Никола Марковић координатор радне групе је образложио Извештај о активностима након Седме седнице Радне групе и предлог плана рада за 2018. годину. Извештај и План рада за 2018. годину су једногласно усвојени.

Централна тема седнице је била расправа о Информацији о усвајању Извештаја са скрининга за поглавље 10 и Нацрту Преговарачке позиције за Поглавље 10 (информационо друштво и медији).

Уводне напомене изнела је проф. др Ирини Рељин помоћник министра за телекомуникације и заменик шефа Преговарачке групе за Поглавље 10 (информационо друштво и медији).

Учесници скупа су након постављања питања и дискусије, подржали презентирани Нацрт преговарачке позиције и очекују даљи рад на Преговарачкој позицији како би се са становишта Поглавља 10 потпуно обухватили сви битни елементи развоја информационог друштва и медија у Србији.

На седници су разматрани и Програм економских реформи (ЕРП) – Приоритетна структурна реформа Развој и унапређивање националне широкопојасне комуникационе инфраструктуре и Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (ЕСРП) у процесу европских интеграција.

Чланови Радне групе су подржали активности на реализацији пројекта ЕРП и ЕСРП наглашавајући да је дигитализација пословања један од најмоћнијих чинилаца структурних промена и развоја у савременим условима.

 

Комплетан извештај преузмите овде >>>