Održana radionica radne grupe za poglavlje 10
RADNA GRUPA za poglavlje 10 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji je 24. decembra 2018. održala RADIONICU i na njoj je razmatrano:

 1. Informacija o stanju razmatranja Pregovaračke pozicije za poglavlje10
  Već dve godine Srbija ne uspeva da usvoji Zakon o telekomunikacijama koji je saglasan sa normativnim okvirom EU. Ne postoji potrebna koordinacija između nadležnih državnih organa. Zaključeno je da Radna grupa za poglavlje 10 ukaže nadležnim organima na potrebu da usaglase stavove u duhu primedbi koje je EU iznela u Skriningu i Izveštaju o stanju priprema iz 2017.
  Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije će poslati odgovore na pitanja koja se odnose na Pregovaračku poziciju nakon izvršene koordinacije sa ostalim članovima Pregovaračke grupe 10.

 2. Unapređivanje sistema informisanja i komuniciranja unutar Radne grupe 10 NKEU i prema okruženju
  Prihvaćeno je da se platforma “Slack” koristi u cilju unapređivanja neformalnog informisanja, razmene mišljenja i komuniciranja između članova Radne grupe 10. Dogovoreno je da se na platformu stave neki raspoloživi materijali radne grupe i izveštaji Evropske unije. Pored toga, članovi radne grupe će moći da vode forumske diskusije na teme od interesa za rad grupe.

 3. Rezultati ankete “Očekivani efekti od prijema Srbije u Evropsku uniju”
  Anketa nije imala reprezentativni uzorak i odgovorilo je 85 osoba. Cilj je bio da se pre svega dobiju mišljenja članova Radne grupe 10 o očekivanim efektima ulaska u EU


  Najveći očekivani efekti od ulaska u EU su (po rangu izjašnjavanja):
  – ubrzanje privrednog i društvenog razvoja,
  – unapređivanje demokratskih odnosa kroz usaglašavanje sa pravnim sistemom u Evropskoj uniji,
  – korišćenje finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije,

  Najveći razlozi protivljenja ulasku u EU su (po rangu izjašnjavanja):
  – stalna uslovljavanja od strane Evropske unije,
  – ustupanje dela nacionalnog suvereniteta,
  – nekontrolisan odliv domaćih kadrova,

  Najveći pozitivni efekti u oblasti Radne grupe 10 su (po rangu izjašnjavanja):
  – ukidanje rominga za građane Srbije prilikom putovanja u druge države EU,
  – digitalizacija, kada se ona bude sprovodila u okviru Evropske agende,
  – pravni okvir EU koji će da štiti interese gledalaca audio vizuelnih medija,

  Najviše se može unaprediti popularnost EU preko (po rangu izjašnjavanja):
  – medija (štampani, TV, društvene mreže… )
  – informisanja u školama,
  – aktivnosti nevladinih organizacija,


Rezultati ankete korisni za dalji rad Radne grupe 10 i NKEU u razvoju interesa za Evropsku uniju.
Anketa nije bila na reprezentativnom uzorku, sa rezultatima se neće izlaziti u širu javnost.

Društvo za informatiku Srbije i RG 10 treba da iniciraju projekte za finansiranje aktivnosti na podsticanju interesa za ulazak u EU.