Одржана радионица радне групе за поглавље 10
РАДНА ГРУПА за поглавље 10 Националног конвента о Европској унији је 24. децембра 2018. одржала РАДИОНИЦУ и на њој је разматрано:

 1. Информација о стању разматрања Преговарачке позиције за поглавље10
  Већ две године Србија не успева да усвоји Закон о телекомуникацијама који је сагласан са нормативним оквиром ЕУ. Не постоји потребна координација између надлежних државних органа. Закључено је да Радна група за поглавље 10 укаже надлежним органима на потребу да усагласе ставове у духу примедби које је ЕУ изнела у Скринингу и Извештају о стању припрема из 2017.
  Министарство за трговину, туризам и телекомуникације ће послати одговоре на питања која се односе на Преговарачку позицију након извршене координације са осталим члановима Преговарачке групе 10.

 2. Унапређивање система информисања и комуницирања унутар Радне групе 10 НКЕУ и према окружењу
  Прихваћено је да се платформа “Slack” користи у циљу унапређивања неформалног информисања, размене мишљења и комуницирања између чланова Радне групе 10. Договорено је да се на платформу ставе неки расположиви материјали радне групе и извештаји Европске уније. Поред тога, чланови радне групе ће моћи да воде форумске дискусије на теме од интереса за рад групе.

 3. Резултати анкете “Очекивани ефекти од пријема Србије у Европску унију”
  Анкета није имала репрезентативни узорак и одговорило је 85 особа. Циљ је био да се пре свега добију мишљења чланова Радне групе 10 о очекиваним ефектима уласка у ЕУ


  Највећи очекивани ефекти од уласка у ЕУ су (по рангу изјашњавања):
  – убрзање привредног и друштвеног развоја,
  – унапређивање демократских односа кроз усаглашавање са правним системом у Европској унији,
  – коришћење финансијских средстава из фондова Европске уније,

  Највећи разлози противљења уласку у ЕУ су (по рангу изјашњавања):
  – стална условљавања од стране Европске уније,
  – уступање дела националног суверенитета,
  – неконтролисан одлив домаћих кадрова,

  Највећи позитивни ефекти у области Радне групе 10 су (по рангу изјашњавања):
  – укидање роминга за грађане Србије приликом путовања у друге државе ЕУ,
  – дигитализација, када се она буде спроводила у оквиру Европске агенде,
  – правни оквир ЕУ који ће да штити интересе гледалаца аудио визуелних медија,

  Највише се може унапредити популарност ЕУ преко (по рангу изјашњавања):
  – медија (штампани, ТВ, друштвене мреже… )
  – информисања у школама,
  – активности невладиних организација,


Резултати анкете корисни за даљи рад Радне групе 10 и НКЕУ у развоју интереса за Европску унију.
Анкета није била на репрезентативном узорку, са резултатима се неће излазити у ширу јавност.

Друштво за информатику Србије и РГ 10 треба да иницирају пројекте за финансирање активности на подстицању интереса за улазак у ЕУ.