dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
primio je 4 marta 2015. delegaciju informatičara

 

Verbic

 

Delegaciju su sačinjavali:

 • Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije
 • Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda
 • prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija
 • Dragan Ilić, predsednik Pedagoškog društva informatičara Srbije

 

Povod za sastanak bile su predložene mere za utvrđivanje ishoda i standarda za informatičku obuku u osnovnim i srednjim školama.

Predstavnici informatičara su ministru Verbiću izneli sledeće:

 • evidentan je stalni razvoj informatičkog obrazovanja u srednjim školama zahvaljujući angažovanju sve kvalitetnijeg nastavnog kadra i aktivnostima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,
 • ipak, na stručnim skupovima konstatovano je da u ovom trenutku kvalitet informatičkog obrazovanja ne odgovara potrebama privrede, javnih službi i naučnog rada. Ukoliko se ne reaguje ovi nedostaci će biti još veći u godinama koje dolaze,
 • neophodno je dalje razvijanje i usavršavanje informatičkog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama i potrebno je povećati kvote za upis na fakultete na kojima studiraju informatičke discipline,
 • privredi i posebno IT kompanijama nedostaju kvalitetni IT kadrovi,
 • privreda je zainteresovana da u saradnji sa prosvetnim organima definiše svoje potrebe za određenim stručnim profilima i kvalitetom informatičkih kadrova,
 • potrebno je usaglasiti ishode i standarde informatičkog obrazovanja sa evropskom praksom

 

Ministar Verbić se zahvalio na doprinosu u sagledavanju aktuelnog stanja u informatičkom obrazovanju i istakao:

 • pred svima nama predstoji još intenzivnije angažovanje na unapređivanju i razvoju kvaliteta obrazovanja iz informatike,
 • Ministartvo planira da pristupi formiranju stručnih gimnazija u kojima će i informatika imati zapaženije mesto,
 • prihvaćen je predlog da Ministarstvo inicira uvođenje poreskih olakšica za kompanije koje ulažu u naučno istraživački rad i stipendiranje,
 • Ministarstvo priprema okrugli sto na kome će se govoriti o veštinama koje će biti aktuelne na tržištu rada za 5 do 10 godina,
 • prihvaćen je poziv da se sa predstavnicima privrede razgovara o potrebama za kadrovima iz informatike,
 • za dalju saradnju u unapređivanju nastave iz informatike ministar je odredio Snežanu Marković državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Sastanak predstavnika informatičara sa ministrom Verbićem otvara mogućnosti da se organizovanije pristupi unapređivanju obrazovanja iz oblasti informatike.