Društvo za informatiku Srbije i Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije organizuju u saradnji sa „IEEE Education Society“ organizuju u petak 10. januara 2020. od 9:00 časova

JUTARNJE IT NOVOSTI

nova serija aktivnosti za inovaciju znanja i popularisanje najnovijih informacionih tehnologija i njihovih primena

Saopštenja:

09:00 – 09:30 „Nova infrastruktura 5. generacija mobilnih mreža – razvoj i primene“
mr Dragorad Milovanović

09:30 – 10:00 Informacioni sistem „Bel Medic“ bolnice
Dejana Ranković i dr Ivana Petrović, „Bel Medic“

Najava saradnje Društva za informatiku Srbije i „IEEE Education Society“
doc. dr Vladan Pantović, predsednik „IEEE Education Society“ Srbija i Crna Gora

Voditelji:

  • Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
  • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Skup se održava u Privrednoj komori Srbije, Beograd, Resavska 15, sala 4 na II spratu

Vesti sa skupa
Jutarnje IT novosti


Na skupu Jutarnje IT vesti posetioci su 10 januara 2020. bili u prilici da čuju objektivnu i nepristrasnu stručnu procenu o novoj infrastrukturi 5 generacije mobilnih mreža, njihovom razvoju i primenama.

Mr Dragograd Milovanović je naglasio značaj procesa standardizacije pete generacije (5G) mobilnih mreža i njihov potencijal za razvoj nacionalnih ekonomija. Nakon deset godina istraživanja, inicijativa, formiranja partnerstava i razvoja tehničkih specifikacija, 5G usluge se komercijalizuju u 2020. godini i u vertikalnim sektorima industrijske automatizacije, inteligentnih saobraćajnih sistema, infrastrukture pametnih gradova. Zainteresovani mogu dobiti na uvid održanu prezentaciju.

Dr Ivana Petrović i Dejana Ranković su predstavile uloga savremenog informacionog sistema u funkcionisanje bolnice Bel Medik.

Bel Medik je prva privatna bolnica koja ima oko 500 lekara, radi na 5 lokacija i ima oko 500.000 korisnika. Popularnost nove bolnice se vezuje i za visok nivo primene najnovijih IKT u dijagnostici, evidentiranju podataka o pacijenata i u samom postupku lečenja. Ukazano je i na problem vođenja dvostruke istorije bolesti i to elektronskoj formi za potrebe lečenja i u papirnoj formi kako zahtevaju aktuelni propisi. Bel Medik je na skupu dobio stručnu podršku i pohvalu za dosadašnje rezultate i pokazao ambicije za još intenzivnije primene najnovijih IKT.