Друштво за информатику Србије и Удружење за електронске комуникације и информационо друштво Привредне коморе Србије организују у сарадњи са “IEEE Education Society” организују у петак 10. јануара 2020. од 9:00 часова

ЈУТАРЊЕ ИТ НОВОСТИ

нова серија активности за иновацију знања и популарисање најновијих информационих технологија и њихових примена

Саопштења:

09:00 – 09:30 “Нова инфраструктура 5. генерација мобилних мрежа – развој и примене”
мр Драгорад Миловановић

09:30 – 10:00 Информациони систем „Bel Medic“ болнице
Дејана Ранковић и др Ивана Петровић, „Bel Medic“

Најава сарадње Друштва за информатику Србије и “IEEE Education Society”
доц. др Владан Пантовић, председник “IEEE Education Society” Србија и Црна Гора

Водитељи:

  • Јелена Јовановић, Привредна комора Србије
  • Никола Марковић, Друштво за информатику Србије

Скуп се одржава у Привредној комори Србије, Београд, Ресавска 15, сала 4 на II спрату

Вести са скупа
Јутарње ИТ новости


На скупу Јутарње ИТ вести посетиоци су 10 јануара 2020. били у прилици да чују објективну и непристрасну стручну процену о новој инфраструктури 5 генерације мобилних мрежа, њиховом развоју и применама.

Мр Драгоград Миловановић је нагласио значај процеса стандардизације пете генерације (5Г) мобилних мрежа и њихов потенцијал за развој националних економија. Након десет година истраживања, иницијатива, формирања партнерстава и развоја техничких спецификација, 5Г услуге се комерцијализују у 2020. години и у вертикалним секторима индустријске аутоматизације, интелигентних саобраћајних система, инфраструктуре паметних градова. Заинтересовани могу добити на увид одржану презентацију.

Др Ивана Петровић и Дејана Ранковић су представиле улога савременог информационог система у функционисање болнице Бел Медик.

Бел Медик је прва приватна болница која има око 500 лекара, ради на 5 локација и има око 500.000 корисника. Популарност нове болнице се везује и за висок ниво примене најновијих ИКТ у дијагностици, евидентирању података о пацијената и у самом поступку лечења. Указано је и на проблем вођења двоструке историје болести и то електронској форми за потребе лечења и у папирној форми како захтевају актуелни прописи. Бел Медик је на скупу добио стручну подршку и похвалу за досадашње резултате и показао амбиције за још интензивније примене најновијих ИКТ.