Izveštaj sa vebinara o elektronskoj fakturi

 
Održan drugi vebinar o elektronskoj fakturi:

Predstavnici Ministarstva finansija dali konkretnije informacije

Drugi vebinar „Propisi i uvođenje elektronske fakture“ u organizaciji Društva za informatiku Srbije (DIS) i Privredne komore Srbije – Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo, održan je 18. marta 2021.

Sastanak je bio koncipiran kao nastavak prethodnog vebinara održanog u ponedeljak 15. marta, na kom su učesnici pokrenuli niz nedoumica vezanih za Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju.

Učesnici drugog vebinara bili su predstavnici Ministarstva finansija:

  • Nenad Vlaketić,
  • Dragan Demirović i
  • Sonja Talijan,
  • IT pravnik Žarko Ptiček i
  • predstavnica platforme Digitalna faktura Olivera Bolta.

Voditelj razgovora je bio Đorđe Cvetković iz Društva za informatiku Srbije.

Imajući u vidu pitanja koja su na prethodnoj sesiji grupisana i poslata Ministarstvu, današnjom diskusijom došli smo do pojedinih razjašnjenja koncepta elektronskog fakturisanja, kao što je preciznije definisanje razlike između „sistema elektronskih faktura“ i „sistema za upravljanje elektronskim fakturama“; potvrda izjednačavanja „srpskog standarda elektronskog fakturisanja“ sa standardom UBL 2.1; potvrdu da se elektronska faktura nakon stupanja novog zakona na snagu neće smatrati „elektronskim dokumentom“ u smislu Zakona o elektronskom dokumentu, kao i da se neće smatrati fakturom u smislu zakona koji regulišu fakture u papirnom obliku.

Potvrđeno je i da će primedbe na rokove za početak primene biti uvažene i da prvi rokovi primene ovog zakona neće biti u tekućoj godini.

Dodato je i da će biti obezbeđen testni period za prilagođavanje i usaglašavanje sistema.

Pored pitanja sabranih na prethodnoj sesiji, a koja su većinom vezana za tehničke nedoumice, na drugoj sesiji ukazano je i na pravne nedoumice i moguće rizike usled neusaglašenosti sa regulativama drugih zakonskih okvira.

Za dodatna pitanja možete se obratiti Đorđu Cvetkoviću