Национални конвент-Радна група за поглавље 10 је организовала 28. јула 2022. године радионицу на којој је исказан велики интерес ИКТ сектора за улазак Србије у Европску унију.

Уводне напомене су изнели:

  • Никола Марковић, координатор РГ НКЕУ поглавље 10,
  • дипл. инг Милован Матијевић, Mineco computers,
  • Милан Димитријевић, Comtrade,
  • Ненад Николин, CCSS, и
  • др Милан Јанковић, члан РГ НКЕУ поглавље 10.

ИКТ сектор има раст у првој половини 2022. године од чак 40 одсто и највећи део пословања обавља са државама из ЕУ и САД. Постоји велика заинтересованост за ширење пословања, јер се тиме обезбеђује: пословање на уређеном тржишту, ширење ИТ тржишта, профитабилно пословање, успешна пословно техничка сарадња, стандардизација пословања и друге предности. Евидентиран је раст домаћег ИТ тржишта од 10 одсто.

У циљу остварења услова за улазак Србије у ЕУ неопходни су: даљи раст домаћег ИТ тржишта, увођење нових ИТ услуга на нивоу ЕУ стандарда, усвајање новог Закона о електронским комуникацијама, престанак оклевања за увођења 5Г мобилних комуникација, пораст домаћих улагања у нове ИКТ апликације и домаће иновације, бржи развој нових ИКТ кадрова и др.

Подржана је иницијатива да се покрене пројекат „Улога ИКТ сектора у циљу бржег уласку Србије у Европску унију“. Процењује се, да ИКТ Сектор Србије по расположивим кадровима, стеченим знањима и оствареним пројектима има потенцијал који може да знатно више допринесе развоју Србије и припремама Србије за улазак у Европску унију. Индикатори за мерење ефеката и пожељне подстицајне мере и активности ће се анализирати и конкретизовати у поменутом пројекту.

Никола Марковић, координатор РГ НКЕУ поглавље 10