Danas je Društvo za informatiku Srbije (DIS) uputilo dopis Ani Brnabić, mandatarki za formiranje nove Vlade Republike Srbije sa željom da se u narednom periodu dodatno unapredi organizacija rada Vlade na digitalizaciji Srbije.

Na ovoj stranici je objavljen i dopis u celini.

Poštovana gospođo Brnabić,
Čestitam Vam na mandatu za predlaganje nove Vlade Republike Srbije!

Vi ste u proteklom mandatu doprineli da informatizacija postane jedan od prioriteta i da se postignu značajni uspesi u razvoju eUprave i digitalizacije Srbije. Tome je pre svega doprinelo formiranje Kancelarije za IT i eUpravu. Predlažemo da pozitivna iskustva iskoristite i pri sastavljanju nove Vlade.

Društvo za informatiku Srbije podržava Vaše dosadašnje aktivnosti u oblasti informatike, ali i ukazujemo da Srbija nema efikasnu koordinaciju ukupne aktivnosti na digitalizaciji i da se sektor telekomunikacija nalazi u ministarstvu zajedno sa turizmom i trgovinom.

Predlažemo Vam da obrazovanje nove Vlade iskoristite za unapređivanje organizacije rada na digitalizaciji Srbije.

Želimo Vam uspeh u vođenju nove Vlade Republike Srbije!