Delegacija Društva za informatiku Srbije posetila dr Mihaila Jovanovića, direktora kancelarije za IT i eUpravu

 

Beograd, 20. februar 2018.

 

Delegaciju Društva za informatiku Srbije su činili: Nikola Marković, prof. dr Dragana Bečejski–Vujaklija, Milovan Matijević i dr Miroljub Kostić. 

Dr Mihailo Jovanović je pozdravio predstavnike Društva za informatiku Srbije i istakao da sa zadovoljstvom prati aktivnosti Društva i da vidi da se naši programi podudaraju. Jovanović je posebno predstavio pojedine aktivnosti iz Akcionog plana za period od 2018. do 2019. godine za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva u Republici Srbiji za 2020. godinu, koji je Vlada nedavno usvojila.

Predstavnici Društva za informatiku Srbije su predstavili dosadašnje aktivnosti Društva koje ima dugu tradiciju zalaganja za informatizaciju Srbije i koje ove godine obeležava 45 godina postojanja.

Društvo svake godine ima na desetine aktivnosti na promociji novih IKT i softverskih rešenja, afirmaciji domaćih IKT rešenja i razmatranju aktuelnih društvenih i ekonomskih problema u informatičkim delatnostima.

Posebno je ukazano da je Društvo podnelo na desetine raznih inicijativa nadležnim organima, ali da na većinu nema odgovora (podsticajne mere za digitalizaciju, organizovani i koordinirani rad na razvoju industrije 4.0, obnova nacionalnog štanda na „CEBIT“-u, objedinjavanje nadležnosti za poslove iz oblasti razvoja informacionog društva, zaštita ličnih podataka u IZIS-u, razvoj nacionalnog bezbednosnog softvera i dr.). Neke inicijative su posle višegodišnjih nastojanja počele uspešno da se realizuju (povećanje kvota za upis na fakultete iz oblasti informatike, uvođenje obaveznog predmeta iz informatike u osnovne škole i dr.).

Gospodinu Jovanoviću je posebno ukazano na: potrebu da se u okviru razvoja eUprave prethodno obavi standardizacija procedura, neophodnosti da se organizuju analize stanja IT tržišta koje veoma zaostaje za potrebama, razvoj domaćeg softvera za informacionu bezbednost i borbu protiv rastućih opasnosti od virusa i dr.

Na kraju sastanka, dr Jovanović se zahvalio na iznetim mišljenjima i predlozima i istakao da će mu to sve biti od koristi u daljem radu, a da će se o pitanjima koja su njegovoj nadležnosti razgovarati detaljnije.