Друштво за информатику Србије основано је 1973. године са циљем да допринесе остваривању циљева у области развоја информационог друштва у Србији и већ 44 године окупља професионалце из ове области.

Од 2009. године, у сарадњи са стручном јавношћу – ИТ заједницом и наставницима, континуирано упућује Министарству просвете иницијативе за увођење обавезног предмета Информатика и рачунарство у основну школу.

Информационо-комуникациона технологија препозната је као приоритетна област развоја Републике Србије. Квалитетно образовање кадрова у правцу развоја дигиталних компетенција и алгоритамског начина мишљења постало је друштвени императив. У том смислу, образовна улога наставника и њихова међусобна сарадња постају кључни елементи друштвеног напретка. Као одговор на промене у друштву, под окриљем Друштва за информатику Србије формирана је Секција наставника информатике Србије.

Секција је званично почела са радом 12. маја 2016. године.

Руководство секције чине:

  • Председник: Бојана Сатарић – наставница у Средњој школи за економију, право и администрацију, Београд
  • Заменик председника: Снежана Марковић
  • Секретар: Драгана Станисављевић

 

Секција има мисију да оснажи наставнике за имплементацију новог наставног програма у доуниверзитетском образовању, као и да помогне у формирању окружних секција наставника информатике, како би се, кроз сарадњу и хоризонтално стручно усавршавање, извршила трансформација наставе информатике у складу са новим наставим програмима.

Друштво за информатику Србије позива све заинтересоване учитеље, наставнике, професоре и заинтересовану стручну јавност да се укључе у рад Секције наставника информатике Србије.

Молимо све вас, заинтересоване за рад у оквиру секције да попуните пријавни формулар, након чега ће бити контактирани од стране представника Секције.

 

[contact-form to=’office@dis.org.rs, bojana.sataric@gmail.com, katarina.aleksic@gmail.com’ subject=’Sekcija za unapredjivanje nastave informatike’][contact-field label=’Име и презиме’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Електронска пошта’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Школа/е у којој/којима радите’ type=’textarea’ required=’1’/][contact-field label=’Место/а у коме радите’ type=’text’ required=’1’/][contact-field label=’Школска управа’ type=’select’ required=’1′ options=’Школска управа Јагодина,Школска управа Београд,Школска управа Ваљево,Школска управа Зајечар,Школска управа Зрењанин,Школска управа Косовска Митровица,Школска управа Краљево,Школска управа Крагујевац,Школска управа Крушевац,Школска управа Лесковац,Школска управа Ниш,Школска управа Нови Сад,Школска управа Пожаревац,Школска управа Ранилуг,Школска управа Сомбор,Школска управа Ужице,Школска управа Чачак’/][contact-field label=’Предмет/и које предајете’ type=’text’/][contact-field label=’Да ли можемо објавити да сте члан Секције?’ type=’radio’ options=’Да,Не’/][/contact-form]