Електротехнички факултет Београд
Универзитет у Београду
Булевар краља Александра 73, Београд
www.etf.bg.ac.rs

Студијски програми:
  • Софтверско инжењерство
  • Електротехника и рачунарство
 
Математички факултет Београд
Универзитет у Београду
Студентски трг 16, Београд
www.matf.bg.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатика
  • Рачунарство и информатика
Факултет организационих наука Београд
Универзитет у Београду
Јове Илића 154, Београд
www.fon.bg.ac.rs

Студијски програми:
  • Информациони системи и технологије
  • Сајбер форензика
  • Менаџмент информационих система
  • Софтверско инжењерске и рачунарске науке
  • Електронско пословање и управљање системима
  • Информациони системи и менаџмент
 
Економски факултет Суботица
Универзитет у Новом Саду
Сегедински пут 9-11, Суботица
www.ef.uns.ac.rs

Студијски програми:
  • Пословни информациони системи
  • Пословна информатика
 
Факултет техничких наука Нови Сад
Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
www.ftn.uns.ac.rs

Студијски програми:
  • Рачунарство и аутоматика
  • Софтверско инжењерство и информационе технологије
  • Електронски софтверски инжењеринг
  • Софтверске информационе технологије
  • Електроенергетски софтверски инжењеринг
  • Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму
  • Графичко инжењерство и дизајн
 
Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Универзитет у Новом Саду
Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин
www.tf.uns.ac.rs

Студијски програми:
  • Информационе технологије
  • Информатика и техника у образовњу
  • Менаџмент информационих технологија
  • Информационе технологије у е-Управи и пословним системима
 
Природно математички факултет Нови Сад
Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића, Нови Сад
www.pmf.uns.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатика
  • Дипломирани информатичар
  • Информационе технологије
  • Геоинформатика
  • Методика наставе природних наука математике и рачунарства
 
Педагошки факултет Сомбор
Универзитет у Новом Саду
Подгоричка 4, Сомбор
www.pef.uns.ac.rs

Студијски програми:
  • Дипломирани библиотекар - информатичар
  • Мастер библиотекар - информатичар
  • Докторске студије методике разредне наставе информатике
 
Природно математички факултет Крагујевац
Универзитет у Крагујевцу
Радоја Домановића 12, Крагујевац
www.pmf.kg.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатичар
  • Информатика
 
Факултет инжењерских наука Крагујевац
Универзитет у Крагујевцу
Сестре Јањић 6, Крагујевац
www.mfkg.rs

Студијски програми:
  • Индустријско инжењерство - пословни информациони системи
 
Факултет техничких наука Чачак
Универзитет у Крагујевцу
Светог Саве 65, Чачак
www.ftn.kg.ac.rs

Студијски програми:
  • Информационе технологије
  • Електротехничко и рачунарско инжењерство
  • Техника и информатика
  • Информационе технологије
  • Предметна настава електротехничког и рачунарског инжењерства
 
Електронски факултет Ниш
Универзитет у Нишу
Александра Медведева 14, Ниш
www.elfak.ni.ac.rs

Студијски програми:
  • Електротехника и рачунарство
  • Електротехника и информационе технологије
  • Рачунарство и информатика
 
Природно математички факултет Ниш
Универзитет у Нишу
Вишеградска 33, Ниш
www.pmf.ni.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатика
 
Машински факултет Ниш
Универзитет у Нишу
Александра Медведева 14, Ниш
www.masfak.ni.ac.rs

Студијски програми:
  • Управљање и примењено рачунарство
  • Производно информационе технологије
 
Факултет техничких наука Косовска Митровица
Универзитет у Приштини
Кнеза Милоша 7, Косовска Митровица
www.ftn.pr.ac.rs

Студијски програми:
  • Електротехничко и рачунарско инжењерство
 
Природно математички факултет Косовска Митровица
Универзитет у Приштини
Лоле Рибара 29, Косовска Митровица
www.pmf.pr.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатика
 
Интегрисани универзитет Нови Пазар
Државни универзитет у Новом Пазару
Вука Караџића бб, Нови Пазара
www.np.ac.rs

Студијски програми:
  • Рачунарска техника
  • Информатика - математика
  • Информатика - физика
 
Војна академија Београд
Универзитет одбране
Павла Јуришића Штурма 33, Београд
www.va.mod.gov.rs

Студијски програми:
  • Војноелектронско инжењерство
 
Интегрисани универзитет Сингидунум
Универзитет Сингидунум
Данијелова 29, Београд
www.singidunum.ac.rs

Студијски програми:
  • Информатика и рачунарство
  • Електротехника и рачунарство
  • Савремене информационе технологије
 
Пословни факултет Ваљево
Универзитет Сингидунум
Железничка 8, Ваљево
www.pf.singidunum.ac.rs

Студијски програми:
  • Пословна информатика
 
Факултет за компјутерске науке
Универзитет Мегатренд
Булевар уметности 29, Београд
www.megatrend.edu.rs/fkn

Студијски програми:
  • Компјутерске науке
 
Факултет за економију и инжењерски менаџмент
Универзитет "Привредна академија"
Цвећарска 2, Нови Сад
www.fimek.edu.rs

Студијски програми:
  • Информатика
 
Универзитет "Едуконс"
Универзитет "Едуконс"
Војводе Путника бб, Сремска Каменица
www.educons.edu.rs

Студијски програми:
  • Информатичко инжењерство
 
Интегрисани универзитет Метрополитан
Универзитет "Метрополитан"
Тадеуша Кошћушка 63, Београд
www.metropolitan.edu.rs

Студијски програми:
  • Информационе технологије
  • Графички дизајн
  • Информационе технологије - ДЛС
  • Дизајн нових медија
  • Информационе технологије и системи - ДЛС
 
Рачунарски факултет Београд
Универзитет "Унион"
Кнез Михаилова 6/VI, Београд
www.raf.edu.rs

Студијски програми:
  • CCN: Рачунарске мреже и комуникације
  • IT3: Информационе технологије
  • CS4: Рачунарске науке
  • Рачунарско инжењерство
  • AI: Интелигентни системи
  • CC: Рачунарске комуникације
  • ACO: Алгоритми, комбинаторика, оптимизација
  • SPT: Обрада сигнала у телекомуникацијама
 
Факултет за пословно индустријски менаџмент
Универзитет "Унион"
Иве Андрића 2, Младеновац
www.fimmanager.edu.rs

Студијски програми:
  • Информатички менаџмент
 
Интегрисани универзитет Алфа
Универзитет "Алфа"
Палмира Тољатија 3, Београд
www.alfa.edu.rs

Студијски програми:
  • Рачунарске науке
 
Факултет информационих технологија
Универзитет "Унион"
Палмира Тољатија 3, Београд
www.alfa.edu.rs

Студијски програми:
  • Информационе технологије
  • Информационо комуникационе технологије
 
Факултет за инжењерски менаџмент
Универзитет "Алфа"
Булевар војводе Мишића 43, Београд
www.fim.rs

Студијски програми:
  • Менаџмент у информационо комуникационим технологијама
 

 

Извор: Комисија за акредитацију и проверу квалитета, http://www.kapk.org  11. јул 2014.

* на овој страни наведени су матични факултети

Оригинални документ можете преузети овде >>>

 


 

ИТ занимање   |    ИКТ оквир   |   ИКТ у Србији   |   Факултети за ИКТ   |   Високе школе за ИКТ