Search here...

Sekcija za unapređivanje nastave informatike

Društvo za informatiku Srbije osnovano je 1973. godine sa ciljem da doprinese ostvarivanju ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva u Srbiji i već 44 godine okuplja profesionalce iz ove oblasti. Od 2009. godine, u saradnji sa stručnom javnošću – IT zajednicom i nastavnicima, kontinuirano upućuje Ministarstvu prosvete inicijative za uvođenje obaveznog predmeta Informatika i računarstvo u osnovnu školu. Informaciono-komunikaciona tehnologija prepoznata je kao prioritetna oblast razvoja Republike Srbije. Kvalitetno obrazovanje kadrova u pravcu razvoja digitalnih kompetencija i algoritamskog načina mišljenja postalo je društveni imperativ. U tom smislu, obrazovna uloga nastavnika i njihova međusobna saradnja postaju ključni elementi društvenog napretka. Kao odgovor na promene u društvu, pod okriljem Društva za informatiku Srbije formirana je Sekcija nastavnika informatike Srbije. Sekcija je zvanično počela sa radom 12. maja 2016. godine. Rukovodstvo sekcije čine:
  • Predsednik: Bojana Satarić – nastavnica u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju, Beograd
  • Zamenik predsednika: Snežana Marković
  • Sekretar: Dragana Stanisavljević
Sekcija ima misiju da osnaži nastavnike za implementaciju novog nastavnog programa u douniverzitetskom obrazovanju, kao i da pomogne u formiranju okružnih sekcija nastavnika informatike, kako bi se, kroz saradnju i horizontalno stručno usavršavanje, izvršila transformacija nastave informatike u skladu sa novim nastavim programima. Društvo za informatiku Srbije poziva sve zainteresovane učitelje, nastavnike, profesore i zainteresovanu stručnu javnost da se uključe u rad Sekcije nastavnika informatike Srbije. Molimo sve vas, zainteresovane za rad u okviru sekcije da popunite prijavni formular, nakon čega će biti kontaktirani od strane predstavnika Sekcije.

Prijavni formular za učešće u Sekciji

    Školska uprava

    Da li možemo objaviti da ste član Sekcije?