Search here...

Секција за унапређивање наставе информатике

Друштво за информатику Србије основано је 1973. године са циљем да допринесе остваривању циљева у области развоја информационог друштва у Србији и већ 44 године окупља професионалце из ове области. Од 2009. године, у сарадњи са стручном јавношћу – ИТ заједницом и наставницима, континуирано упућује Министарству просвете иницијативе за увођење обавезног предмета Информатика и рачунарство у основну школу. Информационо-комуникациона технологија препозната је као приоритетна област развоја Републике Србије. Квалитетно образовање кадрова у правцу развоја дигиталних компетенција и алгоритамског начина мишљења постало је друштвени императив. У том смислу, образовна улога наставника и њихова међусобна сарадња постају кључни елементи друштвеног напретка. Као одговор на промене у друштву, под окриљем Друштва за информатику Србије формирана је Секција наставника информатике Србије. Секција је званично почела са радом 12. маја 2016. године. Руководство секције чине:
  • Председник: Бојана Сатарић – наставница у Средњој школи за економију, право и администрацију, Београд
  • Заменик председника: Снежана Марковић
  • Секретар: Драгана Станисављевић
Секција има мисију да оснажи наставнике за имплементацију новог наставног програма у доуниверзитетском образовању, као и да помогне у формирању окружних секција наставника информатике, како би се, кроз сарадњу и хоризонтално стручно усавршавање, извршила трансформација наставе информатике у складу са новим наставим програмима. Друштво за информатику Србије позива све заинтересоване учитеље, наставнике, професоре и заинтересовану стручну јавност да се укључе у рад Секције наставника информатике Србије. Молимо све вас, заинтересоване за рад у оквиру секције да попуните пријавни формулар, након чега ће бити контактирани од стране представника Секције.

Пријавни формулар за учешће у Секцији

    Школска управа

    Да ли можемо објавити да сте члан Секције?