Search here...

Programiraj!

 

 

Od školske 2016/17.god. u osnovnim školama u Republici Srbiji implementira se novi nastavni program predmeta Informatika i računarstvo.

Korenite izmene koje novi program donosi ogledaju se, pre svega, u sadržaju nastavne teme Računarstvo koja predviđa da učenici u petom i šestom razredu konstruišu osnovna programerska i algoritamska znanja radeći na zadacima plitke algoritamske složenosti i prolazeći kroz sve osnovne koncepte i elemente programiranja.

Predviđeno je da se učenici VI razreda (ali i svi drugi zainteresovani osnovci) bave programiranjem u nekom od tekstualnih programskih jezika. Intencija je da, nakon u V razredu savladanih osnovnih koncepata programiranja, učenici u VI razredu steknu i klasično algoritamsko-programersko iskustvo.

Novi nastavni program zasnovan je na ishodima i kao takav izmešta nastavnika iz uloge izvršioca nastavnog programa i daje mu slobodu da taj program zaista kreira, vodeći računa o konkretnim uslovima u kojima radi i o učenicima koje podučava.

Kao podršku nastavnicima u primeni novih programa, MPNTR je uspostavilo Mudl platformu na koju je trenutno (21.09.2016.) upisano 1926 nastavnika. U okviru brojnih tematskih foruma iskristalisala se jasna potreba nastavnika za pružanjem konkretne pomoći za implementaciju novog nastavnog programa.

Sa druge strane, nizak nivo digitalne pismenosti opšte populacije ukazuje na neophodnost pružanja adekvatne podrške učenicima i njihovim roditeljima/starateljima u sferi programiranja.

 

Računarstvo i informatika – VI razred
Pred Vama je 18 lekcija koje objašnjavaju osnovne koncepte programiranja u tekstualnom programskom jeziku Pajton (eng. Python).
Svaka od lekcija sadrži video-zapis, priručnik za učenike i metodičku pripremu za nastavnike. >>>

 

Spisak članova sekcije >>> 
 
 

ARHIVA

JAVNI POZIV >>>

Spisak izabranih nastavnika, 24.05.2017. >>>