Search here...

Fakulteti za IKT

Departman za matematičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Državni univerzitet u Novom Pazaru
www.np.ac.rs/index.php/dep-matematicke-nauke

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informatika i fizika – Novi Pazar
   − Informatika i matematika – Novi Pazar
• Master akademske studije
   − Informatika i fizika – Novi Pazar
   − Informatika i matematika – Novi Pazar
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Državni univerzitet u Novom Pazaru
www.np.ac.rs/index.php/dep-tehnicke-nauke

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarska tehnika – Novi Pazar
   − Softversko inženjerstvo – Novi Pazar
• Master akademske studije
   − Računarska tehnika – Novi Pazar
Ekonomski fakultet – Subotica
Univerzitet u Novom Sadu
www.ef.uns.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Poslovna informatika – Novi Sad, Subotica
   − Poslovni informacioni sistemi – Novi Sad, Subotica
• Master akademske studije
   − Poslovni informacioni sistemi – Novi Sad, Subotica
Elektronski fakultet
Univerzitet u Nišu
www.elfak.ni.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   Računarstvo i informatika – Niš
• Master akademske studije
− Računarstvo i informatika – Niš
Elektrotehnički fakultet
Univerzitet u Beogradu
www.etf.bg.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Elektrotehnika i računarstvo – Beograd
   − Softversko inženjerstvo – Beograd
• Master akademske studije
   − Računarska tehnika i informatika – Beograd
   − Softversko inženjerstvo – Beograd
Fakultet informacionih tehnologija
ALFA Univerzitet
www.fit.alfa.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Beograd
• Master akademske studije
   − Informacione tehnologije – Beograd
Fakultet za matematiku i računarske nauke
ALFA Univerzitet
www.fmrn.alfa.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarske nauke – Beograd
• Master akademske studije
   − Računarske nauke – Beograd
Fakultet informacionih tehnologija – FIT
Metropolitan univerzitet u Beogradu
www.metropolitan.ac.rs/osnovne-studije/fakultet-informacionih-tehnologija

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Beograd
   − Informacioni sistemi i digitalizacija – Beograd
   − Softversko inženjerstvo – Beograd
   − Računarske igre – Beograd
• Master akademske studije
   − Softversko inženjerstvo – Beograd
− Informacioni sistemi – Beograd
Fakultet organizacionih nauka
Univerzitet u Beogradu
www.fon.bg.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informacioni sistemi i tehnologije – Beograd
   − Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu) – Beograd
• Master akademske studije:
   − Informacioni sistemi i tehnologije – Beograd
   − Elektronsko poslovanje u upravljanje sistemima – Beograd
• Specijalističke akademske studije:
   − Menadžment i informacioni sistemi – Beograd
Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad
Univerzitet u Novom Sadu
www.ftn.uns.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Animacija u inženjerstvu – Novi Sad
   − Industrijsko inženjerstvo – Novi Sad
   − Informacioni inženjering – Novi Sad
   − Inženjerstvo informacionih sistema – Novi Sad
   − Primenjeno softversko inženjerstvo – Novi Sad
   − Računarstvo i automatika – Novi Sad
   − Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – Novi Sad
• Master akademske studije:
   − Animacija u inženjerstvu – Novi Sad
   − Industrijsko inženjerstvo – Novi Sad
   − Informacioni inženjering – Novi Sad
   − Informacioni i analitički inženjering – Novi Sad
   − Inženjerstvo informacionih sistema – Novi Sad
   − Primenjeno softversko inženjerstvo – Novi Sad
   − Računarstvo i automatika – Novi Sad
   − Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije – Novi Sad
• Osnovne strukovne studije
   − Softverske i informacione tehnologije – Novi Sad
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Univerzitet u Kragujevcu
www.ftn.kg.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – Čačak
   − Informacione tehnologije – Čačak
• Master akademske studije:
   − Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – Čačak
   − Informacione tehnologije – Čačak
• Integrisane akademske studije:
   − Tehnika i informatika (5 godina) – Čačak
Fakultet informacionih tehnologija
ApeiroN Univerzitet
www.apeironsrbija.edu.rs/fit.htm

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Poslovna informatika – Beograd
   − Nastavnička informatika – Beograd
   − Računarska multimedija i grafika – Beograd
   − Inženjering informacionih tehnologija – Beograd
• Master akademske studije:
   − Poslovna informatika – Inženjering informacionih tehnologija – Beograd
Fakultet za informatiku i računarstvo Univerzitet Singidunum
Univerzitet Singidunum
www.fir.singidunum.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informatika i računarstvo – Beograd
   − Informacione tehnologije – Beograd
• Master akademske studije:
   − Savremene informacione tehnologije – Beograd
Fakultet za kompjuterske nauke
Megatrend Univerzitet
www.megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-kompjuterske-nauke

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Kompjuterske nauke – Beograd
• Master akademske studije:
   − Kompjuterske nauke – Beograd
Fakultet za menadžment – F@M
ALFA Univerzitet
www.famns.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Menadžment u informacionim tehnologijama – Sremski Karlovci
   − Menadžment u informacionim tehnologijama (studije na daljinu)
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
www.matf.bg.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informatika – Beograd
• Master akademske studije:
   − Informatika – Beograd
Poslovni fakultet u Valjevu
Univerzitet Singidunum
www.pf.singidunum.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Poslovni softverski sistemi – Valjevo
• Master akademske studije:
   − Informacioni sistemi i tehnologije – Valjevo
Prirodno-matematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
www.pmf.pr.ac.rs

Studijski programi:
bull; Osnovne akademske studije:
   − Informatika – Kos. Mitrovica
• Master akademske studije:
   − Informatika – Kos. Mitrovica
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu<-strong>
Univerzitet u Kragujevcu
www.pmf.kg.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informatika – Kragujevac
• Master akademske studije:
   − Informatika – Kragujevac
Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Univerzitet u Nišu
www.pmf.ni.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarske nauke – Niš
• Master akademske studije:
   − Razvoj softvera – Niš
   − Upravljanje informacijama – Niš
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Univerzitet u Novom Sadu
www.pmf.uns.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarske nauke (3 godine) – Novi Sad
   − Informacione tehnologije (4 godine) – Novi Sad
• Master akademske studije:
   − Računarske nauke (2 godine) – Novi Sad
   − Informacione tehnologije (1 godina) – Novi Sad
   − Primenjena matematika – nauka o podacima
• Integrisane akademske studije:
   − Integrisane akademske studije dvopredmetne nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva (5 godina) – Novi Sad
Računarski fakultet Univerzitet Union
www.raf.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarske nauke – Beograd
   − Računarsko inženjerstvo – Beograd
   − Računarski dizajn – Beograd
• Master akademske studije:
   − Računarske nauke – Beograd
   − Računarsko inženjerstvo – Beograd
   − Računarski dizajn – Beograd
   − Softversko inženjerstvo – Beograd
   − Informacioni sistemi – Beograd
• Osnovne strukovne studije:
   − Informacione tehnologije – Beograd
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin – Zrenjanin
Univerzitet u Novom Sadu
www.tfzr.uns.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Zrenjanin
   − Informacione tehnologije – softversko inženjerstvo – Zrenjanin
   − Informatika i tehnika u obrazovanju – Zrenjanin Menadžment informacionih tehnologija – Zrenjanin
• Master akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Zrenjanin
   − Informatika i tehnika u obrazovanju – Zrenjanin
   − Informacione tehnologije u e-upravi i poslovnim sitemima – Zrenjanin
Pedagoški fakultet – Sombor Univerzitet u Novom Sadu
www.pef.uns.ac.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Diplomirani bibliotekar-informatičar – Sombor
• Master akademske studije:
− Master bibliotekar-informatičar – Sombor
Fakultet inženjerskih nauka – Kragujevac
Univerzitet u Kragujevcu
www.mfkg.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarska tehnika i softversko inženjerstvo – Kragujevac
• Master akademske studije:
   − Industrijsko inženjerstvo-poslovni informacioni sistemi – Kragujevac
Mašinski fakultet – Niš
Univerzitet u Nišu
www.masfak.ni.ac.rs

Studijski programi:
• Master akademske studije:
   − Proizvodno-informacione tehnologije – Niš
Fakultet tehničkih nauka – Kosovska Mitrovica
Univerzitet u Prištini
www.mfkg.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – Kos. Mitrovica
• Master akademske studije:
   − Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – Kos. Mitrovica
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment – Novi Sad
Univerzitet Privredna akademija
www.fimek.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Računarska tehnika i informatika – Novi Sad
• Master akademske studije:
   − Računarska tehnika i informatika – Novi Sad
Fakultet informacionih tehnologija – Sremska Kamenica
Univerzitet Edukons
www.educons.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informatičko inženjerstvo – Sremska Kamenica
• Master akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Sremska Kamenica
Fakultet za digitalnu produkciju – Sremska Kamenica
Univerzitet Edukons
www.educons.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Digitalna produkcija – Sremska Kamenica
• Master akademske studije:
   − Digitalna produkcija – Sremska Kamenica
Fakultet za poslovno industrijski menadžment – Mladenovac
Univerzitet Union
www.ppf.edu.rs

Studijski programi:
• Osnovne akademske studije:
   − Informacione tehnologije – Mladenovac
• Master akademske studije:
   − Informatički menadžment – Mladenovac
Fakultet za inženjerski menadžment
ALFA Univerzitet
Univerzitet Union
www.fim.edu.rs

Studijski programi:
• Master akademske studije:
   − Menadžment u informaciono-komunikacionim tehnologijama – Beograd

Izvor: Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT) [2019. godina], https://www.nat.rs/


IT zanimanje   |    IKT okvir   |   IKT u Srbiji   |   Fakulteti za IKT   |   Visoke škole za IKT