Društvo za informatiku Srbije i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Srbije organizuju u sredu, 02 jula 2014. godine u 13:00 časova

Javnu raspravu

Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Potreba da se Zakon usaglasi sa Direktivama Evropskog parlamenta i Saveta Evrope 95/46 EZ

Uvodne napomene:

  • Marinko Radić, generalni sekretar Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Slobodan Nedeljković, pomoćnik ministra MUP
  • Rade Dragović, Direkcija za elektronsku upravu
  • prof. dr Dejan Simić, FON
  • Danko Jeftović, direktor RNIDS
  • Vladimir Radunović, Diplo fondacija
  • Jovana Tripunović, BOŠ
  • Slavoljubka Pavlović, viši savetnik kod Poverenika informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Voditelji:

  • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije
  • Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije

Sastanak se održava  u Privrednoj  komori Srbije, Beograd, Resavska 13-15 sala 2