Društvo za informatiku Srbije na osnovu člana 19. Statuta Društva pristupa prikupljanju predloga za dodelu

Plakete se dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u oblastima:

 • inovativni IT start ap poduhvat,
 • razvijen i primenjen IT proizvod ili informatička usluga,
 • objavljen naučni rad iz oblasti informatike.

USLOVI KONKURISANJA ZA PLAKETU:

 1. Prijavu može podneti pravno lice ili fizičko lice.
 2. Prijava na priloženom obrascu ili u slobodnoj formi treba da sadrži:
  • naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe koja se predlaže za Plaketu,
  • oblast za koju se konkuriše,
  • naziv: inovativnog IT start ap poduhvata / IT proizvoda ili informatičke usluge / naučnog rada,
  • kratak prikaz: inovativnog IT start ap poduhvata / IT proizvoda ili informatičke usluge / naučnog rada, na najviše 5 stranica A4 formata,
  • ostvarene efekte, odnosno u čemu se ogleda uspešnost dela,
  • ime i prezime i adresu (grad, ulicu i broj, telefon i e-mail adresu) osobe za kontakt.
  • naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe predlagača.
 3. Prijava se dostavlja najkasnije do 30.10.2019.
  Prijava se popunjava u obrascu koji je priložen i sa obaveznim obrazloženjem šalje na e-mail: zoran.korunovic@gmail.com
 4. Bliže informacije se mogu dobiti na veb sajtu www.dis.org.rs ili od Nikole Markovića, tel: 063/253-583, e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs , ili Zorana Korunovića, tel: 063/240-659, e-mail: zoran.korunovic@gmail.com

Prijavni formular možete preuzeti ovde >>>

RAD ŽIRIJA:

Članovi žirija za dodelu PLAKETA za 2019. godinu su:

 • prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija,
 • Nikola Marković,
 • prof. dr Igor Tartalja,
 • doc. dr Tamara Vučenović,
 • doc. dr Milan Paroški,
 • Saša Matejić,
 • Bojan Milenković,
 • Slavko Vujnović
 • Anita Manjenčić.

Sekretar žirija: Zoran Korunović.

Žiri će pregledati i razmotriti prispele prijave za Plaketu. Prema potrebi, žiri može da zatraži i dopunske informacije ili prezentacije. Žiri će svoju odluku doneti najkasnije do 18.11.2019. godine i Plakete uručiti na javnom skupu povodom Dana informatičara.

Član žirija nema pravo izjašnjavanja ukoliko se kandiduje neko ko je iz firme u kojoj on radi ili je u bližem srodstvu sa kandidatom.

POZIVAMO VAS DA IZNESETE VAŠ PREDLOG/PRIJAVU KANDIDATA ZA PLAKETU DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE ILI KANDIDUJETE SVOJE IT DOSTIGNUĆE U 2019. GODINI