Пред Вама је 18 лекција које објашњавају основне концепте програмирања у текстуалном програмском језику Пајтон (енг. Python).

Свака од лекција садржи видео-запис, приручник за ученике и методичку припрему за наставнике.