BEOGRAD, 28 januar 2015.

U Beogradu je 28 januara 2015. godine prigodnim skupovima i u pojedinim medijima obeležen Evropski dan zaštite ličnih podataka.

ZastitaPodataka

 

Naime 28 januara 1981. godine Savet Evrope je usvojio i ponudio zemljama članicama da prihvate Konvenciju o odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. U Srbiji se ovaj dan koristi kako bi se podsetilo na ciljeve, rezultate i probleme u zaštiti ličnih podataka.

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije su 28 januara organizovali stručni skup na kome se razgovaralo o trendovima u zaštiti ličnih podataka u svetu, rezultatima u aktivnostima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka, pojavama ugrožavanja privatnosti u Srbiji, ambijentu u kome se stimulišu građani da ne vode računa o svojoj privatnosti, tehnološkom napretku koji stvara uslove za ugrožavanje privatnosti ali i novim mogućnostima da savremene IKT doprinose boljoj zaštiti ličnih podataka i drugom.

Na skupu je zaključeno da je u oblasti zaštite ličnih podataka neophodno:

  • Usvojiti novu pravnu regulativu, usaglašenu sa propisima EU
  • Raditi na razvoju svesti o potrebi čuvanja sopstvene privatnosti
  • Edukovati građane za čuvanje ličnih podataka

Edukaciju treba sprovoditi preko TV, štampanih medija, društvenih mreža, obrazovnih institucija i drugo.

Naglašeno je da informatičari u svojoj radnoj sredini treba da se staraju o stalnom usavršavanju sistema za zaštitu ličnih podataka.