Друштво за информатику Србије

Кнеза Милоша 9
11000 Београд

Матични број: 07054734
ПИБ: 102189943