Научно стручни скуп „Информатика“ организује се сваке године у мају.
На скупу се представљају најновији трендови у развоју информационих система.