САДРЖАЈ

 

 • Из активности државних органа
  • Бесповратна средстава за подстицање предузетништва
  • Отклонити правне и фактичке недостатке у функционисању Интегрисаног здравственог информационог система

 

 • Са домаће сцене
  • Од 1. јануара 2017 стартује јединствени коморски систем
  • „Едукације за повољније пословање локалних самоуправа и јавних предузећа“
  • Сагин “Контакт центар” у Електро дистрибуцији Београд смањује трошкове и аутоматизује посао
  • Тим Математичке гимназије освојио прву награду у Казахстану

 

 • Са светске сцене
  • Чак 38 одсто финансијских организација не може да разликује напад од легитимних активности

 

 • Најава ИКТ догађаја