Search here...

IT zanimanje

Šta rade IT-stručnjaci?

Podstaknuti prognozama o daljem intenzivnom razvoju IKT u Srbiji i Evropi, informacijama o deficitu kadrova informatičke struke kao i potencijalu informaciono- komunikacionih tehnologija za prevazilaženje privredne krize u Srbiji pokrenuli smo Program popularizacije studija informatike u srednjim školama 2013.

Namera nam je da podignemo nivo saznanja učenika završnih razreda srednjih škola o profilima informatičkih zanimanja, fakultetima na kojima se može studirati informatika i mogućnostima zaposlenja.

IT zanimanje   |    IKT okvir   |   IKT u Srbiji   |   Fakulteti za IKT   |   Visoke škole za IKT