Search here...

NSS Informatika

Naučno stručni skup „Informatika“ organizuje se svake godine u maju. Na skupu se predstavljaju najnoviji trendovi u razvoju informacionih sistema.

Informatika 2018

  Društvo za informatiku Srbije organizuje u utorak, 15.05.2018. u 11:00 časova, na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73 – Velika sala  

Opširnije »

Informatika 2017

  Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu organizuje u utorak, 16.05.2017. u 11:00 časova, na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Bulevar

Opširnije »

Informatika 2016

  Društvo za informatiku Srbije u saradnji sa Matematičkim fakultetom u Beogradu organizuje u utorak 17.05.2016. u 11:00 časova na Građevinskom fakultetu u Beogradu, Bulevar

Opširnije »