Search here...

IT skupovi

Društvo za informatiku Srbije organizuje stručna predavanja, tribine, okrugle stolove, promocije i druge aktivnosti, samostalno i u saradnji sa drugim strukovnim organizacijama.


Kalendar IT skupova