Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije, Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo organizuju u ponedeljak 07. mart 2022. godine od 11:00 – 12:00 časova

onlajn OKRUGLI STO
Stanje priprema za primenu eFakture

 • primena od 01.05.2022. godine,
 • rezultati ankete o stanju priprema(61% nije pripremljeno?),
 • umesto fiskalne kase dolaze eFakture,
 • interesi države, privrede, građana i IT privrede,
 • doprinos daljem razvoju digitalizacije poslovanja,
 • srpski standard za elektronsko fakturisanje,
 • informisanje na sajtu www.efaktura.gov.rs,
 • uloga domaćih ERP provajdera…

Uvodničari:

 • Vladimir Pejčić, predstavnik Ministarstva finansija
 • Srećko Miodragović, Društvo za informatiku Srbije
 • Đorđe Cvetković, Plativoo
 • Dejan Knežević, Informatika ad

Moderator:

 • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

Ovde možete preuzeti rezultate Ankete >>>

Link za pristup >>>


Izveštaj
Kasni se sa pripremama za primene eFakture

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije organizovali su 7 marta 2022. onlaln okrugli sto „Stanje priprema za primene eFakture“.
Uvođenjem sistema eFaktura se zamenjuje postojeći sistem fiskalnih kasa i stvara novi vrlo efikasan informatičko-tehnološki sistem od nacionalnog značaja. Zato smo u okviru ankete, a i od učesnika na okruglom stolu želeli da čujemo mišljenja o stanju priprema.
Povod za razgovor je pružila anketa o stanju priprema koju je sprovelo Društvo za informartiku Srbije krajem februara 2022. Među dobijenim rezultatima posebni pažnju, ali i zabrinutost izazivaju podaci koji ukazuju da:
-65,9 % preduzeća nije potpuno spremno za primenu eFakture od 1 maja 2022 godine,
-61 % preduzeća još nije uskladilo svoj informacioni sistem sa novim sistemom eFakture.

Učesnici su na okruglom stolu postavili sledeća pitanja:

Miloš:
Pitanje : Šta proizvodi grešku kod slanja e-fakture KJS – CRF nije uspeo da preuzme važeću registraciju naloga?

Miloš:
Pitanje : Kako se registruje u SEF doo koji nije u sistemu PDV? Kao privredno društvo ili kao drugo?

Ana Brkić:
Zašto je dozvoljeno brisanje računa na portalu, kada je Zakonom o računovodstvu to zabranjeno?

Ana Brkić:
Da li se razmišlja o tome da se u početnom periodu korišćenja ovog sistema ne primenjuje kaznena politika, s obzirom na sva pitanja i dileme koje postoje?

Nikola Marković:
Da li će eFakturu morati da primene udruženja građana koji nisu obveznici PDV-a?

Među uvodničarima, bilo je predviđeno i učešće i predstavnika Ministarstva finansija, ali je ono iznenada izostlo usled bolesti, pa na okruglom stolu nisu davani odgovori na postavljena pitanja. Za dalji uspešan rad na pripremama za primene eFakture važno je dobijanje odgovora i komentara na postavljena pitanja. Zato je neophodno da se na sva evudentirana pitanja dobiju odgovori.

Na osnovu iznetih prezentacija i diskusija na okruglom stolu zaključeno je:
1. Podaci iz ankete pokazuju da se u velikom broju preduzeća kasni sa pripremama za primenu eFakture i da je neohodno da se intenziviraju aktivnosi kod subjekata primena eFakture i nadležnih državnih organa.
2. Predlaže se da Ministarstvo finansija na sva pitanja koja su evidentirana u okviru ankete i pitanja koja su izneta na okruglom stolu pripremi pisane odgovore i da se oni objave na sajtu www.efaktura.gov.rs i sajtu www.dis.org.rs

Ovde možete preuzeti:
Izveštaj o sprovedenoj anketi i postavljenim pitanjima i komentarima >>>