Društvo za informatiku Srbije i Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije organizuju u četvrtak 22. septembra 2016. u 14:00 časova okrugli sto

 

STANDARDIZACIJA ADRESNIH PODATAKA U SRBIJI

 

DIS_PKS

 

Teme:

 • Potreba da se uspostavi jedinstveni adresni sistem na nivou države
 • Grad Beograd ima Registar ulica već preko 50 godina
 • Republički geodetski zavod ima i nudi elektronski adresar
 • Većina opštine i komunalnih preduzeća koristi sopstvene adresare
 • Prednosti standardnog elektronskog adresara…

 

Pozvani su da govore:

 • Sava Savić, pomoćnik ministra MTTT
 • Ninoslav Mitrić, direktor GDi Beograd
 • Danka Garić, Republički geodetski zavod
 • Dušan Stojanović, Direkcija za elektronsku upravu
 • Ljiljana Đorđević, Republički zavod za statistiku
 • Milivoje Grbović, Republički zavod za statistiku
 • Dragan Vuksanović, Institut za standardizaciju Srbije
 • Milan Jelisavac, JP Pošta Srbije
 • Jovo Samardžić, Sekretarijat za upravu grada Beograda – sektor za statistiku
 • Ljiljana Belusa, Sekretarijat za upravu grada Beograda – sektor za statistiku

 

Voditelji:

 • Jelena Jovanović, Privredna komora Srbije
 • Nikola Marković, Društvo za informatiku Srbije

 

Skup se održava u Privrednoj komori Srbije, Terazije 23, Beograd, velika sala na II spratu