R E Z I M E   A N K E T E
Zašto su primene IKT u Srbiji manje i sporije od potrebnih i mogućih?

 

Anketa je sprovedena u periodu od 12. do 19. septembra 2017.

Upućena je osobama sa mejling liste Društva za informatiku Srbije, iz redova informatičara zaposlenih u IT kompanijama, javnoj upravi i privredi.

Sakupljena su 149 validna odgovora.

 

 


 

Struktura učesnika ankete u odnosu na sektor u kojem rade

 


 

Osnovni rezultati ankete

ZAŠTO SU PRIMENE IKT U SRBIJE MANJE I SPORIJE OD POTREBNIH I MOGUĆIH

 

 

 

 

 

 

 

Anketu osmislili i obradili: Nikola Marković i Dragana Bečejski-Vujaklija