Društvo za informatiku Srbije na osnovu člana 15. Statuta Društva pristupa prikupljanju predloga za dodelu

 

P L A K E T A
DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE
ZA IZVANREDNE DOPRINOSE U RAZVOJU INFORMATIKE U 2016.

 

Plakete se dodeljuju za izvanredna domaća dostignuća u oblastima:

 • inovativna primena IT u poslovnom okruženju
 • objavljen naučni rad iz oblasti informatike
 • razvijen i primenjen hardverski ili softverski proizvod
 • razvijena i primenjena informatička usluga

 

Uslovi konkurisanja za Plaketu:

 1. Prijavu može podneti pravno ili fizičko lice i to za sebe ili drugoga
 2. Prijava na priloženom obrascu ili u slobodnoj formi treba da sadrži:
  1. naziv preduzeća/organizacije ili ime osobe koja se predlaže za Plaketu
  2. oblast za koju se konkuriše
  3. naziv: inovativne primene IT u poslovnom okruženju / naučnog rada / hardverskog ili softverskog proizvoda / informatičke usluge
  4. kratak prikaz: inovativne primene IT u poslovnom okruženju / naučnog rada / hardverskog ili softverskog proizvoda / informatičke usluge, na najviše do 5 stranica A4 formata
  5. ostvarene efekte, odnosno u čemu se ogleda uspešnost dela
  6. ime, prezime, adresu (grad, ulicu i broj), telefon i elektronsku adresu osobe za kontakt
 3. Prijava se dostavlja najkasnije do 21.03.2016.
 4. Prijava se popunjava u obrascu (Prijava_Plaketa_DIS_2016) i sa prilogom (obrazloženje) šalje na adresu: office@dis.org.rs
 5. Bliže informacije se mogu dobiti od:
  Nikole Markovića tel: 063/253-583 – e-mail: nimar@rcub.bg.ac.rs
  Zorana Korunovića tel: 069/8808-541 – e-mail: zoran.korunovic@novibeograd.rs

 

RAD ŽIRIJA

Članovi žirija za dodelu PLAKETA za 2016. godinu su:

 • Nikola Marković
 • prof. dr Dragana Bečejski-Vujaklija
 • Tamara Vučenović
 • Anita Manjenčić
 • Dragan Ristović
 • mr Radivoje Filipović
 • Saša Matejić

Sekretar žirija:

 • Zoran Korunović

 

Žiri će pregledati i razmotriti prispele prijave za Plaketu. Prema potrebi, žiri može da zatraži i dopunske informacije ili prezentacije. Žiri će svoju odluku doneti u prvoj nedelji aprila 2016. godine i Plakete uručiti na javnom skupu.

Član žirija nema pravo izjašnjavanja ukoliko se kandiduje neko ko je iz firme u kojoj on radi ili je u bližem srodstvu sa kandidatom.

POZIVAMO VAS DA SE KANDIDUJETE, ILI IZNESETE VAŠ PREDLOG/PRIJAVU KANDIDATA ZA PLAKETU DRUŠTVA ZA INFORMATIKU SRBIJE U 2016. GODINI.