Društvo za informatiku Srbije, Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Udruženje Arhiv info u četvrtak, 12 marta 2015. godine u 13:00 časova organizuju stručni seminar

 

POSTUPAK ČUVANJA ELEKTRONSKOG DOKUMENTA
Pravni osnov, organizacija, tehnologija i procedure
arhiviranja elektronskog dokumenta

 

Cilj skupa je da se stručnoj javnosti i državnim institucijama predstave postupak i zakonska regulativa koji zaokružuju uređen sistem čuvanja elektronskih dokumenata.

Na skupu će govoriti:

 • Milenko Ostojić, udruženje Arhiv info
  Pregled dosadašnjih aktivnosti na realizaciji zakonske regulative u Republici Srbiji, u oblasti elektronskog arhiviranja; ciljevi i koristi
 • Gorazd Perenič, međunarodni ekspert na izradi zakona u više EU zemalja
  – EU propisi: Uredba (EU) br. 910/2014 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. jula 2014.
  Direktiva Saveta 2006/112/EC od 28. novembra 2006.
  – poseban pravni okvir za e-arhivsku građu. Integritet, raspoloživost i autentičnost elektronski arhiviranih dokumenata. Arhiviranje baza podataka, web stranica i dinamičnog/promenljivog sadržaja
  – interni akti i sertifikacija/akreditacija
  – digitalizacija i de-digitalizacija
  – ponuđači usluga vezanih za e-arhiviranje
 • Miroslav Petrović, predsednik Udruženja Arhiv info
  – Problem arhiviranja elektronskog dokumenta u uslovima kada to u Nacrtu zakona o arhivama nije adekvatno i potpuno regulisano.

Skup se održava u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 6 na šestom spratu