Održana Informatika 2019
novi trendovi u razvoju informacionih sistema

 

 

U Beogradu je 15 maja održan tradicionalni naučno stručni skup INFORMATIKA 2019. Društvo za informatiku Srbije organizuje ovaj skup već 45 godina sa ambicijom da se na ovom skupu nađu najaktuelnije teme o kojima treba informisati stručnu javnost ali i omogućiti stručnu raspravu. Ovogodišnji skup se održava 15 maja 2019 od 11.00 do 13.00 u Velikoj sali Građevinskog fakulteta u nameri da obezbedi i što veće prisustvo studenata tehničkih fakulteta.

Prvi deo skupa je posvećen fenomenu „otvorenih podataka“ kao velikoj šansi da se svima pruži prilika za razvoj novih, efikasnih, ekonomičnih informacionih sistema, a o čemu je govorio prof. dr Stevan Gostojić sa Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. U istom bloku prof. dr Dragan Mišić sa Mašinskog fakulteta u Nišu govorio je o „Implementaciji principa Otvorene nauke na primeru projekta „Open Click“.

U drugom delu skupa prikazani su neki budući trendovi na osnovu stečenih iskustava domaćih IKT kompanija.

Dušan Jovanović iz kompanije ABSoft je prikazao iskustva iz primena ERP rešenja u razvoju objedinjenih komunalnih informacionih sistema. Reč je objedinjenim i integrisanim informacionim sistemima koji omogućuju automatizaciju skoro svih poslova u komunalnim preduzećima. Korisni efekti se ogledaju u unapređivanju kvaliteta upravljanja, uštedi sredstava i većem zadovoljstvu građana. Dušan Jovanović je govorio na osnovu poznavanja najnovijih ERP alata i metoda i iskustva u implementaciji ABSoft softvera u oko 100 malih, srednjih i velikih preduzeća.

Zoran Perović predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije je govorioi o “Trendovima, izazovima i perspektivama u razvoju interneta”. Naime, internet je postao osnovna infrastruktura za informisanje, komuniciranje i poslovanje, ali postaje sve više ranjiv i zloupotrebljavan. Svi moramo razmišljati i raditi na zaštiti i racionalnom korišćenju internet. Zavisnost od interneta je sve veća. Trendovi, dileme i perspektive u razvoju interneta su zapravo sve manje tehnološko pitanje, a sve više suštinska humanistička.

Miloš Stoijković iz kompanije ENEL PS dosada je dizajnirao nekoliko projekata Data Centara u skladu sa „Tier“ standardom, nivoa pouzdanosti „Tier“ 3 i 4. On je predstavio koncept i realizaciju „Edge Computing“. „Edge“ data centri mogu funkcionisati kao samostalna infrastruktura i pružati niz usluga (IoT, 5G,..), ali se obično povezuju sa „cloud“ data centrima, tj. centralizovanom obradom podataka kao što su mašinsko učenje ili veštačka inteligencija. „Edge“ omogućuje da zadržite neposrednu kontrolu nad osetljivim podacima i velike brzine komunikacije.

Prikazani radovi sa skupa INFORMATIKA 2019 se mogu videti na www.informatika.dis.org.rs

Učesnici su anketirani i oni su izjavili da je skup ispunio očekivanja (84%) i da im se najviše dopalo predavanje o Edge Computing.

Nakon skupa održana je redovna skupština Društva za informatiku Srbije na kojoj su pozitivno ocenjene aktivnosti u proteklih godinu dana, usvojeni izveštaji o radu i izvršene izmene u sastavu Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije.