Radna grupa NKEU za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) organizovala je u Beogradu 19 maja 2020. on-line radionicu „Primene IKT poželjne za prijem Srbije i EU“.

Na sednici je analizirano stanje informatizacije i posebno realizacija aktivnosti iz oblasti informatike predviđenih Upitnikom Evropske unije iz 2011.

Ocenjeno je da je u proteklih 10 godina ostvaren značajan uspeh u razvoju informacionog društva u Srbiji i to se ogleda u usvajanju većine potrebnih planskih dokumenata i zakona, dostupnosti interneta u 80 odsto domaćinstava, blagom rastu IT tržišta na 580 miliona evra i dr.

Međutim, mnogi od očekivanih rezultata nisu ostvareni.

 • Nedovoljni su institucionalni i administrativni kapacitet za rad u IKT-u.
 • Nisu usvojene izmene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama.
 • Nije uveden evropski servis za hitne slučajeve broj 112.
 • Nije ostvarena planirana implementacija širokopojasnog interneta.
 • Razvoj IT tržišta i dalje veoma zaostaje za trendovima u Evropskoj uniji i dr.

NKEU RG 10

 

Među usvojenim preporukama za naredni period posebno se ističu predlozi:

 • neophodno je povećati ulaganje države u javne informacione sisteme,
 • smanjiti doprinose za zaposlene u IKT delatnosti kako bi se stimulisalo njihovo veće zapošljavanje,
 • stvarati stimulativniji ambijent za masovniju digitalizaciju poslovanja,
 • podsticati dalji razvoj telekomunikacione infrastrukture,
 • nastojati da se prosečno ulaganje u IKT sa sadašnjih 82€, podigne na 150 evra po glavi stanovnika i tako obezbedi da IT tržište 2025. godine dostigne vrednost od 1 milijarde evra,
 • Radna grupa NKEU za poglavlje 10 treba kontinuirano da prati stanje i insistira na sprovođenju iznetih predloga kojima se kroz razvoj informacionog društva ubrzava priprema Srbije za ulazak u Evropsku uniji.

 

Izraženo je uverenje da će IKT sektor biti jedan od vodećih činilaca obnove i razvoja Srbije.