Društvo za informatiku Srbije organizuje 26. maja 2022. godine u terminu od 11:00 do 12:30 naučno stručni skup INFORMATIKA 2022.

Skup se organizuje u hibridnoj formi.

Program INFORMATIKA 2022:

ZarkoStanisavljevic
Zaštita podataka u upotrebi pomoću hardvera od poverenja, dr Žarko Stanisavljević, ETF

REZIME: Zaštita podataka u upotrebi (eng. Data in use) je jedan od problema za koji još uvek ne postoji rešenje, iako su problemi zaštite podataka prilikom prenosa (eng. Data in transit), kao i zaštite podataka prilikom skladištenja (eng. Data at rest) odavno rešeni. Sa sve većom primenom infrastrukture u oblaku (eng. Cloud infrastructure), problem zaštite podataka u upotrebi dobija dodatno na važnosti, a posebno je zanimljiv u kontekstu razvoja algoritama veštačke inteligencije (eng. AI algorithms) u situacijama u kojima više učesnika ima potrebu da zajednički trenira model, ali ne žele da dele svoje podatke (eng. SMPC). Kao jedno od mogućih rešenja opisanog problema nameće se upotreba hardvera od poverenja (eng. TEE). U okviru predavanja biće preneta iskustva predavača stečena prilikom rada na projektu CoCoS.ai finansiranom od strane Fonda za inovacionu delatnost kroz Program saradnje nauke i privrede, a koji realizuju Ultraviolet Consult i Elektrotehnički fakultet.

MilosMilovanovic
"Identifikacija i ugovaranje na daljinu - izazovi tehnologije, regulative i organizacije”, dr Miloš Milovanović, FON

REZIME: Digitalna transformacija finansijskog, telekomunikacionog i sektora osiguranja ne može biti uspešna bez rešavanja ključnog izazova ugovaranja usluga na daljinu sa svojim klijentima. Taj proces podrazumeva primenu adekvatne tehnologije koja može pomoći u identifikaciji klijenta. Pored toga vrlo je važno da se taj proces radi u skladu sa pravnom regulativom koja u ovom slučaju uključuje različite oblasti od zaštite podataka, privatnosti, preko sigurnosti u razmeni podataka ali i načina potpisivanja ugovora zavisno od vrste usluge. Na ovom predavanju biće dat pregled trenutnog stanja u oblasti iz svih relevantnih uglova (tehnički, organizacioni i regulatorni).

UrosStupljanin
"Oracle poslovna rešenja u Cloud-u", Uroš Stupljanin, Applications Sales Executive, Oracle Srbija i Crna Gora
NenadSljivic-DejanPervulov
“Microsoft Cloud - Nove poslovne perspektive”, Nenad Šljivić, Senior Partner Developer Manager i Dejan Pervulov, Senior Cloud Solution Architect

Rezime: Nije nikakvo čudo da je oblak postao ne-tako-tajno oružje za mnoge organizacije, uz potencijal za veću fleksibilnost i produktivnost i manje investicije i troškove unapred. Mnoga preduzeća su se mnogo godina ustručavala da koriste oblak iz bezbednosnih razloga i zbog drugih stvari koje su ih brinule. Međutim, nedavni podaci pokazuju da se oblak sve više koristi. Prema petoj godišnjoj State of the Cloud anketi preduzeća RightScale, korišćenje hibridnog oblaka se povećalo sa 58 procenata u 2015. na 71 procenat u 2016. I ne samo to, 17 procenata preduzeća ima više od hiljadu VM-ova u javnom oblaku u poređenju sa 13 procenata u 2015. Za mnoge ljude, fraza „računarstvo u oblaku“ ima isto značenje kao „skladište u oblaku“ i razumljivo je zašto je to tako. Izveštaj o korišćenju oblaka kompanije Cloud Security Alliance utvrdio je da skladište u oblaku predstavlja kategoriju aplikacija za oblak sa najvećim brojem aplikacija. Ova kategorija se takođe smatrala najrizičnijom. Ali oblak ne služi samo za skladištenje u oblaku preduzeća.

Programski i organizacioni odbor INFORMATIKA 2022

  • Programski odbor: prof. dr Dragana Bečejski Vujaklija, prof. dr Igor Tartalja, dr Milan Paroški
  • Organizacioni odbor: Nikola Marković, Srećko Miodragović, dr Marko Vulić, Saša Matejić, dr Tamara Vučenović, Bojana Satarić i Anita Manjenčić

Odmah po završetku skupa, održava se godišnja skupština Društva za informatiku Srbije. Dokumenti za Skupštinu su dostupni na sajtu.