Информатика | Друштво за информатику Србије

 

Научно стручни скуп „Информатика“ организује се сваке године у мају.
На скупу се представљају најновији трендови у развоју информационих система.