САДРЖАЈ:

 

  • Из активности државних органа
    • Употреба ИКТ-а у циљу квалитетнијег живота грађана
    • Петница домаћин кампање „ИТ караван 02“
    • Завршни округли сто о оснивању Академије за државне службенике
    • Олакшице у платном промету са иностранством

 

  • Са домаће сцене
    • Информатика а.д. на сајму у Москви
    • Удружење банака Србије је било домаћин 44. састанка придружених чланица ЕБФ-а
    • Едукација „Пословање на Интернету“
    • Одржан научно стручни скуп ИНФОРМАТИКА 2017

 

  • Са светске сцене
    • Сајбер напади и хаос следи
    • Шта је рансомвер “WannaCry”?
    • Корисници често умеју да буду „најзаслужнији“ за губитак својих података
    • „Mastercard“ представља нову генерацију биометријских картица

 

  • Најава ИКТ догађаја